ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Административни

Прикачени документи

Приложение № 3 към План за превенция и интервенция
Приложение № 2 към План за превенция и интервенция
Приложения 1 към План за превенция и интервенция против насилието и тормоза
План за превенция и интервенция
Етичен кодекс на ДГ № 108 "Детско царство"
Стратегия на ДГ № 108 "Детско царство" за 2020 - 2024 година
Програмна система на ДГ № 108
Годишен план на ДГ № 108 за учебната година 2022 - 2023 година
Програма за превенция на ранно напускане
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи
Модел за работа със семейства и деца в период на адаптация
Мерки за повишаване качеството на образованието.
Правилник на ДГ № 108
Форми на обучение в ДГ № 108
Вътрешни правила на ДГ 108" Детско царство" в COVID- 19 за 2022 - 2023 г
Правилник за родителите на ДГ № 108
Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни на физически лица
Политика за защита на личните данни