ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Четвърта група "Таралеж"

   

    Децата се учат най - добре, когато харесват своя учител и когато знаят, че и учителят им ги харесва.

                                                                                                                                       Гордън Нюфийлд

  ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП:

1.Осигуряване на емоционален комфорт и позитивно отношение към активностите в детската градина.

2.Партньорски взаимоотношения между учители и деца.

3.Равен шанс за социализиране и разгръщане на личния потенциал на децата.

4.Усвояване на ключови умения, знания и отношения, които създават връзката между образователното съдържание и интегрирането му в детския свят.

5.Партньорски взаимоотношения, базирани на взаимно разбиране, доверие и уважение, които да активират участието на родителите в педагогическия процес.

                                         ЗАЩО ИГРАТА Е ВАЖНА ЗА НАС?

*Защото дава поле да изпробваш - идеи, модели и себе си;

*защото дава възможност да грешиш в сигурна среда;

*защото играта е най - естествения начин да научиш нещо и да го помниш дълго;

*защото дава възможност да изберш дали да играеш себе си или да изпробваш друга роля, в чужди обувки;

*защото играта свързва теб с другите, твоите идеи - с чуждите;

*защото ще ти отвори врати да видиш неща, които до сега са оставили скрити за теб;

*защото дава възможност да учиш и преживяваш всичко едновременно - мислите ти , действията и това, което чувстваш.