ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Първа група "101 Далматинци" - 2-ра сграда

                                    Ние сме децата от група "Далматинци".

Ние далматинчетата, сме любознателни. Обичаме всеки ден да откриваме нещо ново.

Любимият ни въпрос е "Защо?". Ние обичаме да играем със своите приятели. Ние обичаме да рисуваме, апликираме и конструираме. Обичаме да пеем, да тичаме, да се забавляваме. Понякога не слушаме, защото сме заети с нещо свое, но когато направим нещо добро, обичаме да ни забележат и похвалят!

                             Правила на четвърта група "Далматинци":

1. В групата се ходи бавно - не се тича.

2. Говорим тихо - не викаме.

3. Държим се внимателно с другите деца.

4. Пазим и подреждаме играчките.

5.Пазим тишина и слушаме, когато учителката или друго дете говори.

6. Когато сме седнали на столчетата, ръцете и краката са прибрани.

7. Когато искаш да отговориш, вдигни ръка!

8. Ако са те обидили, не крещи! Напомни на другарчето ти да ти се извини! Използвай вълшебните думички: "Благодаря!", "Моля!", Извинявай!".

 

           Цели на работа с децата:

*осигуряване на условия за ефективно упражняване на техните права и равен достъп до качествена предучилищна подготовка;

* развитие на детската инициативност, самостоятелност и индивидуалност;

*развитие на уважението и толерантността  към другите;

*поощряване на съвместната дейност, на груповия опит, на сътрудничеството между децата и възрастните от различни културни и социални общности.