ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Четвърта група "Черешки"

     "Аз черешките обичам

                      мои дружки ги наричам,

                      с меден сок са напоени

                      бели, розови, червени.

                      Мама казва - в тази дрешка

                      ти приличаш на черешка."

Ако образованието дава на човек ерудиция, то възпитанието създава интелигентна и активна личност.

                                                                      Владимир Бехтерев

За възпитанието на детето се изисква много повече проникновено мислене, много повече мъдрост, отколкото за управление на държавата.

*Нашата мисия:

"Учим се да мислим";

*За нас е важно, че:

децата ни обичат;

*Ние сме:

учители,

родители,

психолози,

съдии,

добри актьори;

*С такт и търпение ние:

- общуваме с детето,

- отделяме време за изслушване,

- учим се да спазваме приетите правила,

- разговаряме и създаваме приятелска атмосфера,

- стремим се да намалим агресията между децата,

- учим ги да се включват в игри,

- разрешаваме конфликтни ситуации,

- съобразяваме се с техните желания,

- учим ги да "учат".

*Стремим се:

- да мотивираме децата по време на образователния и възпитателен процес,

- да развиваме въображението им,

- да преподаваме лесно и достъпно,

- да поощряваме техните заложби и таланти,

- да ги учим да владеят правилно красивия български език,

- да ползват етикетни форми при общуване,

- да бъдат приятели.

 

   Да създаваме топли, сърдечни и изпълнени с доверие отношения с родителите, за да можем да кажем, когато завърши общото ни сътрудничество:

    "Свършихме добре работата си! Заслужаваше си всяко усилие!"

 

                                        ЕКИП:   ст. учител Емилия Захариева

                                                 ст. учител Мариана Камбурова

                                                    пом. възпитател: Ани Стаменова