ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Екип

                           ЕКИП на ДГ № 108 "Детско царство"

 

      За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип - от 1 директор, 20 висококвалифицирани учители, 1 музикален педагог, 4 медицински сестри, 2 яслени сестри и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ № 108 "Детско царство" в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

                                      Директор: Надя Йовчева

    Екип на първа ясла:

 сестра: Таня Милотенова

сестра: Красимира Нейкова

детегледач: Силвия Спасова

детегледач: Адриана Филипова

 

    Екип на група"Гъбка":                                                     Екип на група"Черешки":

Учители: Валя Аврамова                                              Учители: Емилия Захариева

              Красимира Бонева                                                               Мариана Камбурова

пом.възпитател: Кристина Господинова            пом.възпитател: Ани Стаменова

 

       Екип на група"Ябълка":                                            Екип на група"Таралеж":

Учители: Евелина Василева                                     Учители:  Ася Фотева

               Деница Чернева                                                     София Табашка

пом.възпитател: Цветалина Александрова          пом.възпитател: Димитрина Белчева

 

Екип на група"Слънце":                                                 Екип на група"Мики Маус":

Учители: Мариета Мадова                                         Учители: Петя Георгиева

               Йоана Галева                                                        Петя Костадинова

 пом.възпитател: Василка  Иванова               пом.възпитател: Тодорка Илиева

 

  Екип па група"Детелини":                                               Екип на група"Мечо":

Учители: Станислава Начева                                        Учители:      Румяна Дикова

                 Ваня Кирилова                                                                 Оля Василева

пом.възпитател: Николина Николова             пом.възпитател: Мария Темелкова

 

Екип на група: "101 Далматинци":                                  Екип на група"Усмивки":

Учители: Цветослава Георгиева                                     Учители: Теменужка Баракова

               Диляна Дейчева                                                     Ани Котевска - Георгиева            

пом.възпитател: Тодорка Христова                   пом.възпитател: Емилия Георгиева

                               Музикален ръководител: Рени Липовска