ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Екип

                           ЕКИП на ДГ № 108 "Детско царство"

 

      За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип - от 1 директор, 20 висококвалифицирани учители, 1 музикален педагог, 4 медицински сестри, 2 яслени сестри и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ № 108 "Детско царство" в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

                                      Директор: Надя Йовчева

    Екип на първа ясла:

 сестра: Таня Милотенова

педагог: Силвия Спасова

детегледач: Адриана Филипова

детегледач: Янка Борисова

 

    Екип на група"Гъбка":                                             Екип на група"Черешки":

Учители: Валя Аврамова                                                  Учители: Емилия Захариева

           Красимира Бонева                                                      Мариана Камбурова

пом.възпитател: Кристина Господинова                      пом.възпитател: Ани Стаменова

 

       Екип на група"Ябълка":                                            Екип на група"Таралеж":

Учители: Евелина Василева                                               Учители:  Ася Фотева

               Деница Чернева                                                        София Табашка

пом.възпитател: Цветалина Александрова                 пом.възпитател: Димитрина Белчева

 

Екип на група"Слънце":                                                 Екип на група"Мики Маус":

Учители: Йоана Галева                                             Учители: Петя Георгиева

          Наталия Владимирова                                                 Петя Костадинова

 пом.възпитател: Силвия                                    пом.възпитател: Тодорка Илиева

                                                                   пом. на учителя: Ана Сергиева

 

  Екип па група"Детелини":                                               Екип на група"Мечо":

Учители: Станислава Начева                                      Учители:  Румяна Дикова

           Ваня Кирилова                                                      Оля Василева

пом.възпитател: Николина Николова                           пом.възпитател: Мария Темелкова

 

Екип на група: "101 Далматинци":                                  Екип на група"Усмивки":

Учители: Цветослава Георгиева                                       Учители: Теменужка Баракова

         Диляна Дейчева                                                Ани Котевска - Георгиева            

пом.възпитател: Тодорка Спасенова                      пом.възпитател: Емилия Георгиева

 Музикален педагог: 

                         Психолог: Христиана Манова