ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Втора група Усмивки - 2-ра сграда

                               

                                         Нашият екип:

                          старши учител: Теменужка Баракова 

                                               учител: Ани Котевска   

                                       помощник възпитател: Емилия Георгиева

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ към всички деца и техните родители е:

Започни деня си с усмивка и го завърши с нея.

Основни приоритети на педагогическия екип:

  • Заедно с родителите да работим върху развитието на индивидуалните потребности на детето.
  • Играта и игровите похвати като основна форма на взаимодействие.
  • Детето е равностоен партньор по време на педагогическата ситуация. При това взаимодействие става взаимно обогатяване - детето научава, но и ние опознаваме неговите силни и слаби страни.
  • Знанията, които даваме на децата да бъдат възприемани с повече анализатори. Използваме възможностите на техническите средства за онагледяване на предметите  и явленията от околния свят, които детето не може да види и да си обясни.
  • Използваме интерактивното взаимодействие за развитие и усъвършенстване на творческия потенциал на детето.
  • Учим децата да спазват определени правила при общуваето с връстниците си и възрастните. Възпитаваме у тях прояви на доброжелателство, отзивчивост, разбиране и съобразяване с груповите норми. Упражняваме прояви на толерантност към децата със специални образователни потребности.   

При нас е просторно и светло. Детските мебели, леглата и килимите са нови. Преобладаващият цвят е жълто и червено, което внася допълнително топлина и уют. Имаме красива детска кухня в къта за игра - дарение от родител на групата. Оформили сме кътчета за игра на децата с конструктор, пъзели, места за рисуване и моделиране. Разполагаме с телевизор, който е включен към компютър. Показваме на децата презентации по математика, български език и литература, околен свят, изобразително изкуство. Заучаваме детски песни. Играем детска аеробика. Всяко дете има детско портфолио, в което отбелязваме неговите постижения.