ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Трета група "Гъбка"

               И понеже ний сме малки "гъбки" с много бързи, бързи стъпки,

                   тук в детската градина, порастваме година след година.

               Къде като гъбки в тревата, най-радостно растат децата?!!

                          В група "Гъбка" ДГ № 108 "Детско царство"!

     

             Екип на група "Гъбка":

            ст.учител: Валя Аврамова

            учител: Красимира Бонева

       пом. възпитател: Кристина Господинова

 

                                   Нашите цели:

1. Създаване на пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволяващи му да намери своето място в обществото; съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни интереси, на неговата самостоятелност и познавателна активност.

2. Уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете и ценим индивидуалните му усилия.