ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Обществен съвет

                                 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Председател: Йоана Йорданова Кирячко 

Членове: 1. Цветомира Любомирова Янакиева - Янкова 

               2. Кристина Филипова Попова

                3. Огнян Иванов Стаменов

Представител на общината: гл.спец. Кети Радилова

Резервни членове:

1. Николина Руменова Манчева - Петрова

2. Нуран Фахри Узунова

3. Момчил Нецков Узунов

4. Пламен Иванов Тодоров