ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Обществен съвет

                                 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Председател: Красимир Димов

Членове: 1. Радомир Николаев Райчев

               2. Петя Йорданова Цветкова

               3. Йонка Божидарова Пехливанова

Представител на общината: гл.спец. Кети Радилова

Резервни членове:

1. Цветелина Валентинова

2. Мина Вълева Христова

3. Кристина Кирилова Господинова

4. Борис Боян Панов