ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Материална база

           Детска градина № 108 "Детско царство" се помещава в две сгради:

* централна сграда - на ул."5048", № 5;

* филиал - до бл.42.

И двете сгради са изцяло санирани.

Централната сграда заедно с двора заема площ от  7200 кв.м. Застроената площ е  670    кв.м.

Сградата е на три етажа с приземен етаж, в който са разположени кухненски блок, перално отделение и отоплителна система. В нея се помещават седем възрастови групи. Всяка група разполага с помещение, комбинирано като занималня и спалня; малка спалня; столова и офис за посуда и разпределение на храната; умивалня и тоалетна; зона за шумни игри и веранда.

Във всяка занималня са обособени кътове за дейности по интереси, игрови пространства, места за учебна и развлекателна дейност. Игровата и образователната среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява.

Дворната площ е разделена на групови площадки с пясъчници.

Централата разполага още с:

* музикален салон;

*физкултурен салон;

*кабинети за допълнителни дейности;

*ресурсен кабинет;

*учителска стая;

* хранилища;

* стая за персонала;

*закрит плувен басейн.

На всеки етаж има фоайе - гардеробна, умивалня и тоалетна.

Втората сграда е  на два етажа. На първия са разположени кухненски блок, две групи, физкултурен салон и ресурсен кабинет. На втория етаж са две детски групи. Всяка група разполага с помещение, комбинирано като занималня, спалня и столова; умивалня и тоалетна; офис за посуда и разпределение на храната; зона за игра. Занималните предоставят възможности за обособяване на игрови пространства, кътове по интереси, както и за учебна и развлекателна дейност. В двора са оформени игрови площадки с пясъчници, пързалки и катерушки.

Във всяка сграда функционират медицински кабинети, оборудвани със спешни шкафове.

Детската градина разполага с два богати методични кабинети, към които се добавят периодично нови танцови костюми, необходими за сценичните изяви на възпитаниците на детската градина.

Кабинетите на директора, ЗАТС, 11 - те детски групи са оборудвани с компютърна техника и принтерни устройства. В  10 групи има мултимедийно оборудване с интерактивни дъски и интерактивни дисплеи Avtek Touchscreen 65 Pro3.

Всички дидактични шкафове са нови с модерен дизайн и в съответствие с хигиенните и здравни норми.

Легловата база е изцяло нова, с нови легла и матраци.

Гардеробчетата на децата са с приветливи цветове и форми. Подовите настилики са изцяло подменени в седем групи. Стените в коридорите и стълбището на детската градина са изцяло подновени с нова замазка и боядисване. Вътрешните врати във фоайетата на централната сграда и в помещенията на всички групи също са подновени.

В двата салона на детското заведение се провеждат различни мероприятия - тържества, състезания, открити практики и др.

Физкултурният салон в централната сграда е изцяло обновен и оборудван.