ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

За нас

         Детска градина № 108 "Детско царство" е институция, която осигурява предучилищно образование за деца от една до седем годишна възраст. Състои се от две сгради - централа и филиал.

И двете сгради не са на основна, оживена улица. И двете са добре поддържани, в добро общо състояние.

В ДГ № 108 има общо 11 групи - седем във централата и четири във филиала. Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.

За учебната 2019 - 2020 година се открива яслена група в централната сграда на градината. Със съдействието на директора на детската градина Надя Йовчева, усилията на кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков и финансирането от страна на Столична община за ремонт и обзавеждане на помещенията, беше обособено ново помещение за 20 деца. 

   

        

На 30.08.2019 г Инспекция на изграждането и обновяването на обекти в район"Искър" направиха лично кметът на София Йорданка Фандъкова, кметът на район "Искър" Ивайло Цеков и общинският съветник Лорита Радева. Те посетиха филиала на 108 - ДГ "Детско царство", чиято сграда в момента се санира и започва работа от 02.09.2019 г. . Г-жа Фандъкова обяви, че заедно с кмета на района ще работят за осигуряване на средства за саниране на основната сграда, както и за ремонт на двора и детските площадки.

  
През август, 2020 г.  се санира и централната сграда.