ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

През януари, 2024 година благодарение на усилията на  екипа на ДГ 108 "Детско царство" се откри сензорна стая.

 

Сензорната интеграция е процес, извършван несъзнателно от мозъка.

Той организира информацията, придобита чрез сетивата ни – зрение, слух, мирис, вкус, допир, равновесие, вестибуларна сетивност и позиция на тялото. Мозъкът пресява цялата информация, избира върху какво да се фокусира и създава понятия за преживяното. Осъзнаването ни позволява да реагираме преднамерено. Това е така, защото мозъкът интерпретира какво се случва с тялото ни и му казва как да отговори.

Ролята на сензорната интеграция е важна част от развитието на всяко живо същество. Чрез нея се създава, както динамичен, така и статичен баланс и ловкост, умение за координирани движения, идентификация на частите на тялото, задържане на вниманието. Също така тя включва преработка на информацията подадена чрез слуха или зрението, проследяване с очи, координация око-ръка/крак, от което следват подготовка за четене, осъзнаване за допир, разбиране на концепции за пространство, размер, тегло, време и реч.

Сензорната стая е на разположение за всички деца в ДГ № 108.

Заниманията в нея развиват креативност, талант, въображение.