ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

За родителите

ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

ЗА ОБЩУВАНЕ И УЧТИВОСТ

Има думички вълшебни – страшно важни и потребни. 
Чудни думички – без тях често ставаме за смях 
и дори не предполагаме колко много се излагаме!

При идване в детската градина и в занималнята

 • Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички: благодаря, заповядай, моля, ако обичаш, извинявай;
 • Децата в групата са най-добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно. Поздравяват с: „Добро утро” или „Добър ден” и се ръкуват с хората, които работят в детската градина;
 • Поздравяват децата от групата с  „Здравейте!”;
 • На приятелите може да се помаха с ръка или да се поздравят „Здравей!” или „Здрасти!”;
 • Обръщение неофициално на „Ти” към мама, татко, към приятелите си и към хората, с които се познаваме добре;
 • Към по-възрастните хора обръщението е официално на «Вие» с думите „Госпожо” или „Господине” /„Моля, помогнете ми да ...!/
 • На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие”;
 • Поведението е учтиво и уважително;
 • Говори се тихо и с усмивка;
 • Движението в занималнята е спокойно и внимателно;
 • В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана: /„Може ли, и аз да играя ?”/, /„Моля те, ела да поиграем! ”/;
 • Не се употребяват обидни и неприлични думи;
 • За нарушаване на правилата се съобщава на учителя;
 • Децата уведомяват учителя за своите нужди и желания;
 • Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник - възпитателя, когато се затрудняват. /„Моля, помогнете ми да ... ”/;

При напускане на детската градина

 • Детето тръгва от детската градина, от групата или площадката само с родителите си или определения придружител. Обажда се на своята учителка, казва „Довиждане, госпожо! ” и се ръкува. Казва «Довиждане!» и на своите приятели;
 • Сбогува се с госпожата и й пожелава „Приятна вечер!” или „Приятна почивка!»; 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

По време на игра

 • Учителката направлява, подпомага игрите на децата, може да се намеси и прекъсне играта, ако някое дете застрашава безопасността и спокойствието на останалите деца;
 • С играчките децата могат да играят, да ги опазват и да ги подреждат на определените места;
 • Децата се включват в играта на другите, ако спазват правилата на играта;
 • Игрите с пясък са забавни. Пясъкът не се изхвърля от пясъчника! Не се хвърля пясък по децата, опасно е за очите; Играе се само с играчките, определени за пясъчника;
 • Децата могат да играят и да се занимават с каквото пожелаят, като не си пречат помежду си;
 • Децата споделят играчките си, извиняват се, ако причинят неприятност и си помагат в игрите;
 • Преди да се започне нова игра, децата трябва да приберат играчките от предишната игра;
 • Играе се на уредите и катерушките само на площадката, определена за групата;
 • Споделя се с госпожата всичко, което пречи на играта;

При подготовка за сън

 • Преди следобеден сън децата ползват тоалетна;
 • Децата подреждат дрехите си старателно на столчето, когато се събличат за сън;
 • Най-отгоре на столчето се подрежда блузата , която първо ще се облече след сън, за да не изстиват децата;
 • Пантофите се подреждат до леглото;
 • По време на сън децата растат. Добрият сън възстановява силите;
 • Спалнята е спокойно място, предназначено само за сън, там не се разговаря, не се играе, пази се тишина;
 • По време на сън децата може да стават тихо, ако имат нужда, за което уведомяват учителя;
 • Когато децата спят, всички пазят тишина.

За да сме здрави

 • Ръцете се измиват със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени- при игра, при работа с боички и др.;
 • На мивката - децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, дрехите. Не бива да се пръскат с вода;
 • Всеки ден у дома се сменя бельото и облеклото;
 • Храненето е необходимо, редовно, бавно и спокойно;
 • По време на хранене се избягват шумни разговори, движение. Сяда се удобно на столчето и се ползват подходящите прибори за хранене и салфетки;
 • Децата се хранят с прибори за храна - вилица, лъжица, нож, малка лъжичка за десерта, а за всяка храна се ползва отделен съд – дълбока чиния, плитка чиния, чашка;
 • Покривката се пази чиста, сменя се всеки ден и когато е нужно;
 • Дрехите се пазят чисти при хранене и игра;
 • Обувките се пазят чисти по време на разходка и престой на открито, почистват се при влизане, поставят се чисти в гардероба;
 • Облеклото трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона, лесно за обличане;

Предпазливост и защита

Детето:

 • Казва на възрастните всичко, което го тревожи, ако изпитва страх и ако някой го обижда или му пречи;
 • Не приема лакомства, дъвки, подаръци от непознати хора;
 • Никога не тръгва с непознати хора и без разрешение от учителя;
 • Никога не влиза в чужда кола, не остава само в кола;
 • Движи се заедно с другите деца , не се отклонява от групата;
 • Важно! Тялото е специално и неприкосновено. Не са позволени физически контакти, с изключение при оказване на помощ и подкрепа на детето при обслужване, при ръкуване;
 • Може да сподели с родителите, с по-възрастен, с учител, ако поведението на непознат или на приятел го притеснява и не му е приятно;
 • Казва ”НЕ”, ако някой го докосва по начин, който го кара да се притеснява и да се чувства неудобно и неприятно. Тогава казва „Не ме докосвай! Това не ми харесва!” Детето съобщава на учителя, на родителите си;

Рожден ден

 • Рожденият ден е най-щастливият, най-чаканият ден в живота на едно дете;
 • На рожден ден децата са облечени с красиви дрехи;
 • За рожден ден на детето се подаряват подаръци и се изказват поздравления и пожелания;
 • Детето обсъжда с родителите си кои гости би желало да покани;
 • Детето обсъжда с родителите си какво да е менюто за рождения ден;
 • Детето участва в избора на торта за рождения ден;
 • Детето се включва в украсяването на помещението за празника;
 • Поканените деца пазят новите играчки на рожденика;
 • Всички се отнасят с особено и специално внимание към рожденика в този ден.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В

ДЕТСКА ГРАДИНА № 108 "Детско царство" 

Приемът на деца в ДГ №108 "Детско царство" се осъществява чрез Информационна система за обслужване на детските заведения(ИСОДЗ). Всеки родител, желаещ да запише детето си в ДГ №108, трябва да направи профил на детето в ИСОДЗ и да кандидатства за прием. При класиране в детската градина, системата генерира заявление, в което са описани необходимите документи за записване на детето в детската градина. 

 1. Здравно-профилактична карта с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) в сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.  и попълнени от личния лекар  всички реквизити, даващи информация относно здравния статус на детето, включително хронични и други прекарани заболявания.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 5. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ. 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 • за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).