ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Трета група "Детелини" - 2-ра сграда

    Учителите във втора група "Детелини" в лицето на Станислава Начева и Ваня Кирилова са си поставили следните цели:

 • активно участие на всяко дете в живота и дейностите на ДГ "Детско царство" - филиал;
 • създаване на условия за свободно и пълноценно личностно развитие;
 • развитие на творческите заложби на всяко дете;
 • проницателност и внимание към детските проблеми.     Учителите се стараят да привличат помощта на родителите. Повишаването на тяхната активност, освен в празненствата и родителските срещи, се осъществява в открити практики "Родител - дете". Възпитателно - образователният процес е организиран от програмната система на издателство Изкуства "Аз съм в детската градина" съчетава дидактични и игрови дейности и проява на творчество в различните образователни направления. Индивидуалните папки за всяко дете са с прекрасни илюстрации. Темите са добре подбрани и балансирани. Чрез индивидуалните картони се създава възможност за системно наблюдение върху знанията и постиженията на децата от учители и родители.                                                    

                            Учителите в групата полагат усилия да:

 • Окуражават децата винаги да се държат по най - добрия начин;
 • Очакват най - доброто от децата по отношение на поведението и работата им;
 • Информират редовно родителите как се справя детето им;
 • Информират децата и родителите какво целят учителите да научат децата;
 • Вземат мерки да осигурят безопасността, щастието и самоувереността на децата;
 • Организират среда, която да им позволи да бъдат себе си и да се развиват по начин и с темпо, подходящо за тях;
 • Насърчават съвместната работа и сътрудничество.    Децата могат по желание на родителите да посещават допълнителните дейности в детската градина, които са средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот - емоционално наситен, естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността. В ДГ "Детско царство" децата могат да реализират своите специални интереси в занимания по: Народни танци, Арт - работилничка, Английски език и Футбол. Те се заплащат допълнително от родителите и се ръководят от външни специалисти.

              В групата има 24 деца - лъчезарни, любознателни, открити, изпълнени с желание да се присъединят в семейството на ДГ "Детско царство" - филиал.

                                          Най - големите учители са децата!