ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Четвърта група "Мечо" - 2-ра сграда

                                ДОБРЕ ДОШЛИ в група "Мечо" !

   Това е една от най - топлите и уютни групи. Ще ви посрещнем с любов и отгледаме децата Ви с много обгрижване. При нас децата се научават да спазват реда, правилата и да запазват добрите обноски с връстниците си. За вашите малчугани се грижи високо квалифициран екип с дългогодишен опит. Стремим се да поддържаме отношения на добронамереност, любов, уважение към другия.

Нашите правила са:

*Ходим бавно.

*Говорим тихо.

*Храним се културно.

*Подреждаме играчките на мястото им.

*Използваме вълшебните думички - благодаря, заповядай, моля, извинявай.

*Когато госпожата говори, всички очи я гледат и ушичките слушат внимателно.

*Всички сме приятели.

Нашите цели са:

  • Да развием способностите, интересите и таланта на децата, като се съобразяваме с индивидуалните особености на всяко дете.
  • Да осигурим оптимални условия за ранна социализация на децата, за тяхното здравословно , интелектуално и личностно развитие, да поемат отговорност за действията си.
  • Да развием способност за концентрация, устойчивост на вниманието, съхраняване на информация и способност за възпроизвеждане.
  • Стремим се в процеса на обучение, да предадем на децата, важни житейски ценности, като: честност, доброта, толерантност, приятелство, взаимопомощ, самостоятелност и отговорност.
  • Осигуряваме правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес.