ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Бюджет и отчети

Прикачени документи

отчет за месец март, 2024 г
отчет за бюджет за м. февруари, 2024 г.
отчет за бюджет за м. януари
отчет 2 за м. декември, 2023 г
отчет 1 за м. декември, 2023 г
отчет за м. ноември, 2023 г.
отчет за м. октомври, 23 г
отчет за м. октомври, 23 г
отчет, септември, 2023 г
отчет, септември, 2023 г
бюджет, 2023 г
отчет за месец август, 2023 г
отчет за месец август, 2023 г
отчет, юни,23
отчет, юни,23
отчет, май,23
отчет, май,23
отчет, април, 23
отчет, април, 23
отчет , юли, 23
отчет , юли, 23
отчет март,23
отчет март,23
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19
отчет за извънбюджетни сметски за м.март, 2021 г.
отчет за месец март, 2021 г.
Бюджет 2021 г.
Справка за определени плащания към бюджетни организации/ЕБК/
отчет за месец февруари, 2021 г
отчет за месец февруари, 2021 г
отчет за месец декември
отчет за месец декември
отчети за м. септември
отчет за м. септември, 2020 г
Отчет за месец май, 2020 г
Отчет за м.май 2020 г
отчет
отчет за месец март
отчет
отчет
бюджет 2019
бюджет 2018