ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Празничен календар

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗЛОЖБИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА на ДГ № 108 "Детско царство"

 

дейност

отговорник

срок

 

представяне

 

"Детската градина ни очаква"

Директор, педагогически екипи по групи, муз.ръководител

15.09.23г

 

Празнично откриване на учебната година

 

„Богатствата на есента”

 Педагогическите екипи  на  III и IV -те групи

октомври  

Изложба на апликации и изделия, изработени от деца и родители 

 

Ден на усмивката - 

"Направи добро, накарай някого да се усмихне!"

   
Ден на християнското семейство

Директор, педагогически екипи , муз. ръководител

6.10.

ноември

 

 развлечения за децата, тържества, открити практики

 

„Коледни вълнения”

Педагогически екипи по групи

декември

 

Открити практики с родители за изработване на елхови играчки, коледни украси  

 

"Дядо Коледа, ела!"

Директор, педагогически екипи по групи, муз.ръководител

декември

 

Развлечение за децата

 

Български традиции и обичаи - Кукерство, Сурвакане

Педагогически екипи на III и IV - те групи

януари

 

Развлечения за децата

  Медени приключения - седмица за отбелязване Деня на пчеларя  Педагогически екипи по групи  февруари    Развлечения за децата и участие на родители в инициативата на ДГ № 108
 

Седмица на бащата

Педегогически екипи по групи

февруари   

Развлечения за децата и участието на родители в инициативата на ДГ № 108

 

 

Седмица, посветена на Апостола

Педагогически екипи по групи

февруари

февруари

 

Развлечение за децата с участие на родители

 

Седмица на Баба Марта

Педагогически екипи по групи, муз. ръководител

февруари  

Развлечение за децата, открити практики

  Празници за мама  Педагогичски екипи по групи, муз. ръководител  март    Тържества с родителите, поздрави от децата 
 

Ден на книгата 

Директор, педагогичски екипи по групи 

април 

 

 

Участие на родителите в инициативата на ДГ 

 

Ден на земята

 Педагогически екипи по групи 

април

 

Участие на родителите в инициативата на ДГ

 

„Пролетни празници и обичаи”

Педагогически екипи на подготвителните групи, муз. ръководител

март - април

 

Участие на родители в запознаването на децата с традиции, свързани с пролетния цикъл

 

„Спортни празници"

 Педагогически екипи по групи

април

 


Развлечение за децата  

 

„Майсторете, ръчичики за радост на всички”

 Педагогически екипи по групи

април

 

Развлечения за децата/Великденска изложба на рисунки, апликации, яйца и украса/ - добри практики с родителите 

 

„Хубаво е в детската градина!”

Екип на яслената група

май

 

Изпращане на яслената група 

 

„Прозорец към света”

 Педагогически екипи по групи

май

 

Отбелязване на Деня на славянската писменост и българската култура

 

„Здравей, първи клас!"

 Педагогически екипи на 4 групи, муз. ръководител

май

 

Тържествено изпращане на бъдещите първокласници

 

 "Ден на детето"

Педагогически екипи по групи 

01.06.

 

Детска дискотека с игри и състезания в двора на ДГ 

                      ИЗЛОЖБИ:

ТЕМА: Отговорник Срок
"Богатствата на есента" Учители по групи ноември
"Моите весели снежни приключения" Учители по групи януари
"Нарисувай ми кукерче" Учители на 4 -те групи февруари
"Майсторете ръчичики за радост на всички" - Великден Учители по групи април
"Ей, хора, това съм Аз!" Учители по групи май