ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Празничен календар

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗЛОЖБИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА 

дейност

отговорник

срок

 

представяне

"Детската градина ни очаква"

Директор, педагогически екипи по групи, муз.ръководител

15.09. 2022г.

 

Празнично откриване на учебната година

„Богатствата на есента”

 Педагогическите екипи  на  III и IV -те групи

октомври  

Изложба на апликации и изделия, изработени от деца и родители 

Ден на усмивката

"Направи добро, накарай някого да се усмихне!"

Директор, педагогически екипи , муз. ръководител

6.10.

 

 развлечения

„Коледни вълнения”

Педагогически екипи по групи

декември

 

Открити практики с родители за изработване на елхови играчки, коледни украси  

"Дядо Коледа, ела!"

Директор, педагогически екипи по групи, муз.ръководител

декември

 

Развлечение за децата

Седмица на Васил Левски

Седмица на бащата

Педагогически екипи по групи

февруари

 

Развлечение за децата с участие на родители

Седмица на Баба Марта

Педагогически екипи по групи, муз. ръководител

февруари  

Развлечение за децата, открити практики

Празници за мама  Педагогичски екипи по групи, муз. ръководител  март    Тържества с родителите, поздрави от децата 

Ден на книгата 

Директор, педагогичски екипи по групи 

април 

 

 

Участие на родителите в инициативата на ДГ 

Ден на земята

 Педагогически екипи по групи 

април

 

Участие на родителите в инициативата на ДГ

„Пролетни празници и обичаи”

Педагогически екипи на подготвителните групи, муз. ръководител

март - април

 

Участие на родители в запознаването на децата с традиции, свързани с пролетния цикъл

„Спортен празник"

 Педагогически екипи по групи

април

 


Развлечение за децата  

„Майсторете, ръчичики за радост на всички”

 Педагогически екипи по групи

април

 

Великденска изложба на рисунки, апликации, яйца и украса - добри практики с родителите 

   

„Хубаво е в детската градина!”

Екип на яслената група

май

 

Изпращане на яслената група 

„Прозорец към света”

 Педагогически екипи по групи

май

 

Отбелязване на Деня на славянската писменост и българската култура

„Здравей, първи клас!"

 Педагогически екипи на 4 групи, муз. ръководител

май

 

Тържествено изпращане на бъдещите първокласници

   

 "Ден на детето"

Педагогически екипи по групи 

01.06.2023 г. 

 

Детска дискотека с игри и състезания в двора на ДГ 

                      ИЗЛОЖБИ:

ТЕМА: Отговорник Срок
"Богатствата на есента" Учители по групи ноември
"Моите весели снежни приключения" Учители по групи януари
"Нарисувай ми кукерче" Учители на 4 -те групи февруари
"Майсторете ръчичики за радост на всички" - Великден Учители по групи април
"Ей, хора, това съм Аз!" Учители по групи май