ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Празничен календар

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗЛОЖБИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА 

дейност

отговорник

срок

представяне

"Детската градина ни очаква"

Директор, педагогически екипи по групи, муз.ръководител

15.09. 2021г.

Празнично откриване на учебната година

„Богатствата на есента”

 Педагогическите екипи  на  III и IV -те групи

октомври

Изложба на апликации и изделия, изработени от деца и родители 

Ден на усмивката

"Направи добро, накарай някого да се усмихне!"

Директор, педагогически екипи , муз. ръководител

6.10.

 развлечения

„Коледни вълнения”

Педагогически екипи по групи

декември

Практикуми с родители за изработване на елхови играчки, коледни украси  в електронна среда

"Коледуване"

Директор, педаг.екипи на четвъртите групи

декември

С участие на родителите

Седмица на Васил Левски

Педагогически екипи по групи

февруари

Развлечение за децата

Седмица на Баба Марта

Педагогически екипи по групи

февруари

Развлечение за децата

       

 

 

 

 

 

„Празници за мама

 Педагогически екипи на на I   и II групи, муз.ръководител

март

 Поздрав от децата

„Пролетни празници и обичаи”

Педагогически екипи на подготвителните групи

април

Участие на родители в запознаването на децата с традиции, свързани с пролетния цикъл

„Спортен празник"

 Педагогически екипи по групи

април


Развлечение за децата  

„Майсторете, ръчичики за радост на всички”

 Педагогически екипи по групи

април

Великденска изложба на рисункии, апликации, яйца и украса с участието на родители 

„Хубаво е в детската градина!”

Екип на яслената група

май

Изпращане на яслената група 

„Прозорец към света”

 Педагогически екипи по групи

май

Отбелязване на Деня на славянската писменост и българската култура

„Здравей, първи клас!"

 Педагогически екипи на 4 групи, муз. ръководител

май

Тържествено изпращане на бъдещите първокласници

„Ден на детето”

Педагогически екипи по групи, Директор, муз. ръководител

01.06.2022 

Детска дискотека с игри и състезания в двора на ДГ

 

 

 

 

                      ИЗЛОЖБИ:

ТЕМА: Отговорник Срок
"Богатствата на есента" Учители по групи ноември
"Моите весели снежни приключения" Учители по групи януари
"Нарисувай ми кукерче" Учители на 4 -те групи февруари
"Майсторете ръчичики за радост на всички" - Великден Учители по групи април
"Ей, хора, това съм Аз!" Учители по групи май