ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Празничен календар

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗЛОЖБИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА 

дейност

отговорник

срок

представяне

"Детската градина ни очаква"

Директор, педагогически екипи по групи, муз.ръководител

15.09. 2020г.

Празнично откриване на учебната година

„Богатствата на есента”

 Педагогическите екипи  на  III и IV -те групи

октомври

Изложба на апликации и изделия, изработени от деца и родители 

„Есен златна, благодатна”

Педагогически екипи – IV ПГ, муз. ръководител

ноември

Практикуми и развлечения

„Коледни вълнения”

Педагогически екипи по групи

декември

Практикуми с родители за изработване на елхови играчки, коледни украси и сувенири за занималните на ДГ

„Дядо Коледа, ела!

Директор, педагогически екип на ДГ, род. активи  

декември

Коледен празник в ДГ

"Моите весели снежни приключения"

Педагогически екипи по групи

януари

Изложба на рисунки от децата

„Нарисувай ми кукерче!”

Педагогически екипи на IV - групи

февруари

Изложба на рисунки и апликации

"Бели и червени"

Педагогически екипи по групи

февруари

март

Практикуми за изработване на мартенички с родители

„Баба Марта бързала...”

Директор, педагогически екипи по групи, муз. ръководител

март

Удовлетворение на децата

Развлечение за децата – театрална постановка

„Празници за мама

 Педагогически екипи на на I   и II групи, муз.ръководител

март

 Тържества пред родители

„Пролетни празници и обичаи”

Педагогически екипи на подготвителните групи

април

Участие на родители в запознаването на децата с традиции, свързани с пролетния цикъл

„Книжки сладкодумки"

Директор, педагогически екипи по групи

април


 Ситуации с участието на родителите за седмицата на четенето

„Майсторете, ръчичики за радост на всички”

 Педагогически екипи по групи

април

Великденска изложба на рисункии, апликации, яйца и украса с участието на родители 

„Хубаво е в детската градина!”

Екип на яслената група

май

Изпращане на яслената група с родители

„Прозорец към света”

 Педагогически екипи по групи

май

Отбелязване на Деня на славянската писменост и българската култура

„Здравей, пълви клас!"

 Педагогически екипи на 4 групи, муз. ръководител

май

Тържествено изпращане на ПГ с родители

„Ден на детето”

Педагогически екипи по групи, Директор, муз. ръководител

01.06.2021 

Детска дискотека с игри и състезания в двора на ДГ

 

 

 

 

                      ИЗЛОЖБИ:

ТЕМА: Отговорник Срок
"Богатствата на есента" Учители по групи ноември
"Моите весели снежни приключения" Учители по групи януари
"Нарисувай ми кукерче" Учители на 4 -те групи февруари
"Майсторете ръчичики за радост на всички" - Великден Учители по групи април
"Ей, хора, това съм Аз!" Учители по групи май