ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Празничен календар

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗЛОЖБИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 

дейност

отговорник

срок

представяне

"Любима детска градина"

Директор,учители, учител по музика

17.09. 2019г.

Празнично откриване на учебната година

„Здрави, силни ний растем!”

Директор и учители на 4 -те групи

октомври

 Спортен празник в двора на ДГ

Нашите малки приятели”

Учители – IV ПГ

октомври

Децата от големите групи забавляват новопостъпилите

„Зашета есен златокоса”

Учители на 3 -те групи

ноември

Тематично развлечение

„Моето семейство

Директор,учители на 3 - те групи, учител по музика  

ноември

Опазване на българските обичаи и традиции, тържества пред родители за Деня на християнското семейство

"Коледна седянка"

Учители на 4 - те групи

декември

Тържества пред родители

„Магията на Дядо Коледа”

Учители, учител по музика

декември

Екип на ДГ

"Поклон, Апостоле!"

Учители по групи

февруари

Презентация за Васил Левски

„Баба Марта бързала..”

Директор, учители по групи, учител по музика

01.03.2020

Удовлетворение на децата

Развлечение за децата – театрална постановка

„Празникът на мама

 Учители на 1 -ва  и 2-ра група, учител по музика

март

 Тържества пред родители

„Пролетно настроение”

Учители на 3 - те и 4 - те групи, учител по музика

април

Тържества пред родители

„Седмица на детската книга и изкуствата за деца"

Директор учители по групи

април

Четене на приказки от родители и изложба от рисунки в главното фоайе;
 театрализирани игри по групи;

Библиотека в главното фоайе

„Ден на планетата Земя”

 Учители, учител по музика

април

Зацветяване,

Засаждане на дърво в двора на ДГ от випуските 2020 г

„Правилата аз познавам!”

Учители,

април

Състезание по БДП на 4 –те групи

„Хубаво е в детската градина”

 Учители на яслена група

май

Изпращане на яслена група с родители

„Прозорец към света

 Учители, учител по музика

май

Отбелязване на Деня на славянската писменост и българската култура

„Здравей, училище!”

Учители на 4 –те групи,учител по музика, Директор

май

Тържествено изпращане на ПГ и връчване на удостоверенията пред родители

„Обичано от мене детство”

 Учители, учител по музика

01.06.2020

Концерт на децата в двора на ДГ по случай Деня на детето

                      ИЗЛОЖБИ:

ТЕМА: Отговорник Срок
"Моята вълшебна есен" Учители по групи ноември
"Коледа е..." Учители по групи декември
"Кукери" Учители на 4 -те групи януари
"Бели и червени" Учители по групи февруари - март
"Великден" Учители по групи април
"Международен ден на книгата" Учители по групи април