ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Седмична програма

                           Седмична група за първа група:

         

сутрин

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Околен свят

БЕЛ

БЕЛ

Изобразително изкуство

Математика

Музика

Музика

 

Музика

Музика

следобед

 

 

 

 

 

Физическа култура

Изобразително изкуство

Физическа култура

Физическа култура

КТ

 

 

                      Седмична програма за втора група:

сутрин

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Околен свят

Музика

Математика

Физическа култура

Музика

 

БЕЛ

Физическа култура

Музика

КТ

следобед

 

 

 

 

 

Физическа култура

Изобразително изкуство

Околен свят

БЕЛ

Изобразително изкуство

 

 

 

                          Седмична програма за трета група:

 

сутрин

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Околен свят

Математика

КТ

Математика

БЕЛ

Изобразително изкуство

Физическа култура

Музика

Музика

КТ

следобед

БЕЛ

Изобразително изкуство

БЕЛ

БЕЛ

 

Физическа култура

 

 

Околен свят

Физическа култура

 

 

 

 

                                            Седмична програма за четвърта група:

  

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

сутрин

Околен свят

Математика

БЕЛ

Музика

Математика

Физическа култура

Физическа култура

Музика

БЕЛ

КТ

БЕЛ

 

КТ

 

 

следобед

 

 

 

 

 

ИИ

Околен свят

ИИ

Математика

 

 

 

 

 

Физическа култура