ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Дневен режим

 ДНЕВЕН РЕЖИМ

7.00 - 8.30 ч Прием на децата по групи; дейност по избор на децата; дейности, организирани от учителя; индивидуална работа и др.;

8.30 - 8.50 ч Сутрешно раздвижване; дейности по избор;

8.50 - 9.15 ч  Сутрешна закуска

9.20 – 10.30 ч Педагогически ситуации, творчески игри, подвижни игри, ателиета;

10.30 ч Подкрепителна закуска

10.40 - 11.50 ч Педагогически ситуации; дейност по избор на децата; дейности, организирани от учителя, подвижни игри, игри  на открито;

12.00 ч Обяд

12.30 - 13.00 ч Подготовка за сън

13.00 - 15.00 ч Следобеден сън

15.15 - 15.40 ч Следобедна закуска

15.40 - 18.30 ч Подвижни игри, педагогически ситуации; допълнителни дейности, дейност по избор на децата; дейности, организирани от учителя, игри на открито, изпращане на децата.

   Дневен режим на първа яслена група:

  

1.Прием на децата, игри и раздвижване

7.00 – 8.30

2. Подготовка за закуска и закуска

8.30 – 9.00

3. Тоалет и подготовка за педагогически ситуации

9.00 -9.30

4. Педагогическа ситуация (сън за деца от 1 г. – 1 г. 3 м.)

 

9.30 – 10.00

5. Игри с играчки по избор. Игри на открито при възможност. Раздвижване, свободно време

10.00 – 11.00

6. Подготовка за обяд

11.00 – 11.30

7. Обяд

11.30 – 12.15

8. Тоалет и подготовка за сън

12.15 – 13.00

9. Сън

13.00 – 15.30

10. Събуждане, тоалет

15.30 - 16.00

11. Следобедна закуска

16.00 – 16.30

12. Разходки навън при възможност. Игри с играчки по избор

16.30 – 17.00

13. Изпращане на децата

17.00 – 18.30