ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Уважаеми родители,

във връзка със Заповед № ЗИС 23-РД 56 - 53/25.04.2023 г,

на г - н Ивайло Цеков - кмет на район "Искър", детските градини в района ще почиват в летните месеци юли и август по установен график за това. 

Информирам ви, че ДГ № 108 "Детско царство" ще работи през двата летни месеца юни и август. В месец юли ДГ 108 ще бъде затворена!

В месец юли заявени деца за посещение от ДГ 108 ще посещават

сборни групи в ДГ 36 "Пеперуда".

В месец август заявени деца за посещение от ДГ 36 "Пеперуда" ще посещават в сборни групи в ДГ 108.

В срок до 22 май, трябва да попълнете заявления за периода от

01.06. до 14.09.23 г.  /официална лятна ваканция в неучебно време/, които ще ви бъдат предоставени от учители и мед. сестри по групи. 

Във връзка с поръчване на хранителни продукти, планиране

на частични ремонти и изготвяне на графици за отпуски на персонала БЪДЕТЕ максимално точни и обективни в заявяването на отсъствията на вашите деца!

Благодаря за разбирането!