ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Списък на приетите деца в първа група "Черешки"

1. Анна Ангелова

2. Александър Пенчев

3. Асен Гоцев

4. Борислав Максимов

5. Валентин Николов

6. Виктория Маринова

7. Виктория Пулева

8. Георги Пеев

9. Дарина Колева

10. Денис Драганински

11. Ева Димова

12. Емили Захариева

13. Йоан Гоцев

14. Йоана Колева

15. Йоана Чернева

16. Калоян Душков

17. Калоян Иванов

18. Люба Попова

19. Марина Недялкова

20. Мила Ангелова

21. Светослав Хаджиев

22. Стоян Николов

23. Теа Димитрова

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА  на 30.06.2021 г /сряда/ от 17.30 ч