ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Списък на децата, приети в първа група "Ябълка"

1. Александър Панов

2. Александър Попов

3. Асения Давидкова

4. Ася Асенова

5. Божидара Манчева

6. Божидар Христов

7. Галина Петрова

8. Георги Пенков

9. Гергана Гюрова

10. Елена Господинова

11. Ема Христова

12. Ивайло Ангелов

13. Ивайло Николов

14. Йоан Петров

15. Константин Пеев

16. Кристина Иванова

17. Лъчезар Пешов

18. Никола Бинев

19. Николай Петров

20. Петър Ангелов

21. Самуил Василев

22. Симеон Лазаров

23. София Съйкова

 - Изображение 1