ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме ви, че таксите за месец ноември трябва да бъдат заплатени не по-късно до 08.12. 2020 г по банков път, като много внимателно внасяте точната сума, нито повече, нито по-малко. Таксите ще бъдат качени в сайта roditel.eu.

Банковата сметка на ДГ № 108 "Детско царство" е:

BG44SOMB91303143076500

bic код: SOMBBGSF