ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

На 11.05.2022 г във втора група "Ябълка" се проведе открита практика пред родители "Знам и мога" - "Красавицата и звярът"/дейност по проекта "Иновативна детска градина"/.

Децата показаха знанията си по образователните направления: български език и литература, математика и околен свят и уменията си за работа с интерактивния екран. Представиха се отлично.