ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София
Екипът на втора група "Ябълка" тази година участва със свой проект в
Национална програма "Успяваме заедно", модул 2 "Иновативна детска градина".
Първата дейност по проекта е 
"Как растенията пият вода?"
Децата разбраха колко е важна водата за растенията, кой е най - подходящият тип почва и как чрез корените растенията усвояват водата и разтворените в нея хранителни вещества. Направиха три експеримента и изиграха ролевата игра: "Да се превърнем в растения".